Assistance rowerowe

Dla Klientów kupujących ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama przygotowaliśmy Assistance Rowerowe, które jest unikalnym programem usług pomocowych dla rowerzystów. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkich mieszkańców ubezpieczanej nieruchomości.

rowery

W ramach ubezpieczenia Assistance Rowerowe Proama zapewnia:

  • transport roweru, Ubezpieczonego bądź członków jego rodziny w przypadku awarii lub uszkodzenia roweru,
  • zwrot kosztów naprawy i roweru zastępczego w razie uszkodzenia roweru,
  • szereg usług pomocowych (pokrycie kosztów rehabilitacji i wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, wizyta pielęgniarki bądź lekarza, pomoc dentysty, psychologa oraz transport medyczny w przypadku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego bądź członków jego rodziny powstałego podczas jazdy rowerem),
  • całodobową infolinię medyczną i rowerową.

Wsparcie dziecka

Wsparcie Dziecka jest innowacyjnym produktem w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, które ma za zadanie zapewnienie cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców.

wsparcie

Atuty ubezpieczenia Wsparcie Dziecka:

  • odszkodowanie (wsparcie finansowe) jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty,
  • w przypadku śmierci jednego ubezpieczonego dzieci otrzymują 1 000 zł miesięcznie w podziale na wszystkich uprawnionych,
  • w przypadku utraty obojga rodziców dzieci otrzymują do podziału 4 000 zł miesięcznie,
  • ubezpieczeniem objęte są wszystkie wypadki komunikacyjne w związku z ruchem jakiegokolwiek pojazdu, któremu uległ Ubezpieczony jako kierujący lub pasażer, rowerzysta albo pieszy.

Wsparcie Dziecka obejmuje wypadki na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.