Nie tylko naprawa pojazdu. Co jeszcze pokryje ubezpieczenie OC

 

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) większości ludzi kojarzy się głównie z naprawą uszkodzonego pojazdu. Jest to spore niedopowiedzenie. Poszkodowany w kolizji drogowej może żądać np. pojazdu zastępczego, opłaty za holowanie uszkodzonego pojazdu, rekompensaty za zniszczone mienie lub utracony potencjalny zarobek a nawet wyrównania utraty wartości handlowej pojazdu.

 wrak

W przypadku stłuczki OC sprawcy zapenia nam naprawę uszkodzonego pojazdu. Ale może się zdarzyć, że w zdarzeniu doznaliśmy innych strat niż uszkodzenie samego pojazdu. Zgodnie z zapisem Kodeksu cywilnego sprawca szkody jest równierz zobligowany do naprawienia czy zrekompensowania innych strat lub poniesionych wydatków zaistniałych w związku ze zdarzeniem.

?Art. 361.

§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne
następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub
postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które
poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu
szkody nie wyrządzono."

 

Czego jeszcze możemy się domagać od ubezpieczyciela sprawcy kolizji:

  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu,
  • zadośćuczynienie za ból i cierpienie,
  • utracone w wyniku zwolnienia lekarskiego dochody,
  • jeżeli w samochodzie znajdowały sie ruchomości, które uległy zniszczeniu (zegarek, telefon komórkowy, odzież) należy się nam odszkodowanie równe wartości rzeczy uszkodzonej, według ceny rynkowej z dnia zdarzenia.