Wsparcie dziecka

Wsparcie Dziecka jest innowacyjnym produktem w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, które ma za zadanie zapewnienie cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców.

wsparcie

Atuty ubezpieczenia Wsparcie Dziecka:

  • odszkodowanie (wsparcie finansowe) jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty,
  • w przypadku śmierci jednego ubezpieczonego dzieci otrzymują 1 000 zł miesięcznie w podziale na wszystkich uprawnionych,
  • w przypadku utraty obojga rodziców dzieci otrzymują do podziału 4 000 zł miesięcznie,
  • ubezpieczeniem objęte są wszystkie wypadki komunikacyjne w związku z ruchem jakiegokolwiek pojazdu, któremu uległ Ubezpieczony jako kierujący lub pasażer, rowerzysta albo pieszy.

Wsparcie Dziecka obejmuje wypadki na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.