Assistance rowerowe

Dla Klientów kupujących ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama przygotowaliśmy Assistance Rowerowe, które jest unikalnym programem usług pomocowych dla rowerzystów. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkich mieszkańców ubezpieczanej nieruchomości.

rowery

W ramach ubezpieczenia Assistance Rowerowe Proama zapewnia:

  • transport roweru, Ubezpieczonego bądź członków jego rodziny w przypadku awarii lub uszkodzenia roweru,
  • zwrot kosztów naprawy i roweru zastępczego w razie uszkodzenia roweru,
  • szereg usług pomocowych (pokrycie kosztów rehabilitacji i wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, wizyta pielęgniarki bądź lekarza, pomoc dentysty, psychologa oraz transport medyczny w przypadku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego bądź członków jego rodziny powstałego podczas jazdy rowerem),
  • całodobową infolinię medyczną i rowerową.