Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

 

 

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe

Czy nam sie to podoba czy nie to każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

 • pojazdów samochodowych,
 • motorowerów,
 • motocykli,
 • ciągników rolniczych,
 • przyczep,
 • pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

 

Kara za brak ubezpieczenia OC

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie z własnej kieszeni odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Oprócz tego za brak polisy OC grożą surowe i nieuchronne kary finansowe.

 Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 •  rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia

 

 samochody osobowe równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę
 samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
 pozostałe pojazdy równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę 

 

 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym

 

do 3 dni  20% pełnej opłaty karnej
4 do 14 dni   50% pełnej opłaty karnej
powyżej 14 dni   100% opłaty karnej

 

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 

Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2013 roku:

 

gradacja opłaty 

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

 pozostałe pojazdy

OC rolników

100%

5 600 zł

8 400 zł

930 zł

280 zł

50%

2 800 zł

4 200 zł

470 zł

20%

1 120 zł

1 680 zł

 

190 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od czego chroni ubezpieczenie OC?

Dzięki ubezpieczeniu OC nie musimy pokrywać z własnej kieszeni konsekwencji kolizji lub wypadku spowodowanych z naszej winy. Koszty związane z naprawą uszkodzonych pojazdów czy leczenia osób poszkodowanych pokrywa ubezpieczyciel do określonych w ustawie sum gwarancyjnych.

 • 5,21 mln EURO za szkody na osobach,
 • 1,05 mln EURO za szkody w mieniu.

 

Kiedy możemy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

Umowę OC można wypowiedzieć w kilku sytuacjach, są to:

 • Gdy nasza umowa OC dobiega końca (najpóźniej na 1 dzień przed końcem trwania umowy),
 • Gdy kupujemy samochód

  W sytuacji gdy kupujemy od kogoś samochód, wraz z pojazdem nabywamy także prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC od dnia przeniesienia prawa własności (podpisania umowy sprzedaży lub darowizny). Nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w dowolnym czasie po nabyciu pojazdu i zawsze w formie pisemnej. Umowa rozwiąże się w dniu złożenia wypowiedzenia. Nowe przepisy wskazują, że zbywca ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności,

 • Gdy wyrejestrowujemy pojazd.

Wzory wypowiedzeń