Obowiązuje kilka wzorów wypowiedzenia ubezpieczenia OC, w zależności od sytuacji:

 

wzór wypowiedzenia umowy OC
na koniec okresu ubezpieczenia
pdf doc

wzór wypowiedzenia OC
w przypadku podwójnego ubezpieczenia

pdf doc
wzór wypowiedzenia OC
nabywcy
pdf doc

wzór wypowiedzenia OC Rolnika

i budynków rolnych

pdf doc