O zwrot składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej możemy ubiegać się w momencie, gdy ubezpieczyciel nie ponosi już ryzyka z tytułu zawartej umowy, mówiąc prosto w przypadkach:

  • sprzedaży pojazdu,
  • wyrejestrowania pojazdu,
  • odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • rozwiązania umowy w przypadku podwójnego ubezpieczenia,
  • wydania zaświadczenia o demontazu pojazdu.

 

Większość przypadków wniosków o zwrot skałdki to przypadek związany ze sprzedażą pojazdu. Sprzedającemu przysługuje prawo zwrotu składki pod warunkiem, że kupujący wypowie umowę ubezpieczenia OC. Nabywca z chwilą kupna pojazdu przejmuje prawa i obowiązki ubezpieczonego. Podchodząc do sprawy praktycznie mamy kilka opcji do wyboru przy sprzedaży pojazdu:

  •  wliczyć polisę OC w koszt cenę pojazdu i przekazać ją sprzedającemu,
  • w umowie kupna-sprzedaży zawrzeć zapis zobowiązujący nabywcę do wypowiedzenia OC,
  • przygotować sobie wcześniej druk wypowiedzenia umowy OC, który  nabywca podpisze w naszej obecności.
Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej pdf doc